Loading...
دانش فنی1401-2-25 10:03:06 +00:00

ماشینکاری

مطالب بیشتر در حوزه ماشینکاری

سنگزنی

مطالب بیشتر در حوزه سنگزنی

ورقکاری

مطالب بیشتر در حوزه ورقکاری

دوره های آموزشی آکادمی هونام

 • معرفی مواد برشی و تاریخچه توسعه ابزارهای برشی

 • مبانی ماشینکاری – سوراخکاری

 • مبانی ماشینکاری – تراشکاری

 • مبانی ماشینکاری – فرزکاری

 • پارامترهای برشی و انواع خوردگی و سایش در ابزارهای برشی

 • انتخاب ابزار، براده شکن و گرید مناسب برای پروسه های ماشینکاری

 • مبانی سنگزنی – انواع سنگ و کاربردهای آن

 • مبانی سنگزنی – معرفی دستگاه های سنگزنی و پروسه های سنگزنی

 • مبانی ورقکاری – خم و برش

 • مبانی ورقکاری – پرس پانچ

 • مبانی ورقکاری – برش لیزر

 • اصول تعمیرات و نگهداری دستگاه های ورقکاری

 • اصول تعمیرات و نگهداری دستگاه های سنگزنی

 • متالورژی پودر در ساخت ابزارهای برشی

 • برنامه نویسی دستگاه های تراش و فرز

در مسیر توسعه فردی و سازمانی همراه شما هستیم

یکی از راه های پشتیبانی و رفع موانع تولید، سرمایه گذاری در راستای توسعه فردی و سازمانی است.

برای برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دوره های آموزشی حضوری و مجازی آکادمی هونام و یا هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی در شرکت ها و سازمان ها با کارشناسان ما تماس بگیرید.

تماس با کارشناسان هونام
Go to Top