کالیپر ترمز قطعه ای مهم و حساس در ترمزهای دیسکی به حساب می آید، امروزه در صنعت خودروسازی این قطعه از جنس چدن GGG50 و یا آلومینیوم ساخته می شود. این قطعه مستقیما با ایمنی سرنشینان خودرو درگیر است و باید توانایی تحمل تنش ها و بارهای مکانیکی و حرارتی را داشته باشد.

هدف اصلی در ماشینکاری کالیپر ترمز، رسیدن با بالاترین حد اطمینان در پورسه تولیدی و حفظ دقت های ابعادی است. این مهم با کمینه کردن هزینه تولید هر قطعه (Cost per part) و حفظ کیفیت قطعات تولیدی امکان پذیر است و راه دستیابی به آن، استفاده از ابزارهای برشی مناسب و مختص این فرایند است.

در ادامه برخی ابزارهای ماشینکاری کالیپر ترمز معرفی می شوند، شما می توانید جهت مشاوره، پیشنهاد ابزار و پروسه تولید قطعات خود در صنایع خودروسازی با کارشناسان ما تماس بگیرید. همچنین می توانید بروشور کامل راه حل های ماشینکاری در صنعت خودروسازی را از اینجا دانلود کنید.

سوراخکاری بور اصلی کالیپر

راه حل: ابزار ترکیبی شرکت Walter

 • استفاده از ابزار چند پله اینسرتی و ترکیب پروسه های ماشینکاری
 • تکنولوژی جدید در اینسرت ها از خانواده Tiger·tec® Gold

مزایای این ابزار:

 • کاهش زمان ماشینکاری به دلیل ادغام شدن چند پروسه ماشینکاری در یک ابزار
 • افزایش طول همر ابزار به دلیل استفاه از روکش Tiger·tec® Gold در اینسرت ها
 • قابلیت اطمینان بالا به دلیل دانش فنی بالا سازنده در طراحی و ساخت ابزار

فرزکاری براکت ها

راه حل: مجموعه فرزهای دیسکی Walter

 • اینسرت های Highly positive
 • پیشروی بسیار بالا با توجه به چیدمان بسته اینسرت ها
 • تنوع بسیار بالا در انتخاب اینسرت برای این فرزها

مزایای این ابزار:

 • نیروهای برشی پایین و در نتیجه محدود شدن ارتعاش ابزار
 • هزینه پایین قطعه تولید شده (low cost per part) به علت تعداد بالای لبه های برشی ابزار

فرزکاری سطوح داخلی کالیپر

راه حل: فرزهای اینسرتی Full side & face شرکت Walter

 • اینسرت های Highly positive
 • پیشروی بسیار بالا با توجه به چیدمان بسته اینسرت ها
 • تنوع بسیار بالا در انتخاب اینسرت برای این فرزها

مزایای این ابزار:

 • نیروهای برشی پایین و در نتیجه محدود شدن ارتعاش ابزار
 • هزینه پایین قطعه تولید شده (low cost per part) به علت تعداد بالای لبه های برشی ابزار

ماشینکاری شیارهای سیلندر به روش Circular interpolation

راه حل: فرز مخصوص شرکت Walter همراه با دمپر جهت مهار ارتعاش ابزار

 • قابلیت تنظیم هر اینسرت به صورت تکی
 • ماشینکاری بدون ارتعاش
 • تخلیه کامل براده ها از محل شیارها و در نتیجه افزایش قابلیت اطمینان پروسه ماشینکاری
 • تکنولوژی جدید در روکش اینسرت ها Tiger·tec® Gold

مزایای این ابزار:

 • قابلیت اطمینان بالا در ماشینکاری به دلیل دانش فنی بالا سازنده در طراحی و ساخت ابزار
 • ماشینکاری بدون ارتعاش به دلیل استفاده از بدنه ضد ارتعاش برای ابزار
 • افزایش طول همر ابزار به دلیل استفاه از روکش Tiger·tec® Gold در اینسرت ها