کاتالوگ ابزارهای سوراخکاری و بورینگ شرکت والتر (Walter) آلمان

کاتالوگ ابزارهای سوراخکاری و بورینگ والتر (Walter)

کاتالوگ جنرال والتر (بخش 2 از 5)
ابزارهای سوراخکاری و بورینگ
حجم فایل: 97 مگابایت         فرمت فایل: pdf