کاتالوگ ابزارهای رزوه زنی شرکت والتر (Walter) آلمان

کاتالوگ ابزارهای رزوه زنی والتر (Walter)

کاتالوگ جنرال والتر (بخش 3 از 5)
ابزارهای روزه زنی شامل قلاویز، فرز رزوه زنی و غیره
حجم فایل: 137 مگابایت         فرمت فایل: pdf